فعالیت ها


5 سپتامبر، روز جهانی خیریه

5 سپتامبر، روز جهانی خیریه

هرساله موسسات خیریه در سراسر جهان  برای بهبود شرایط زندگی نیازمندان، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست،  پناهندگان، بیماران و حیوانات و ... تلاش می‌کنند و با فعالیت‌های خود به  میلیون‌ها موجود زنده (اعم از انسان یا حیوان یا گیاه) امید زندگی دوباره  می‌دهند

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...