فرم تقاضای کار


به اطلاع کسب و کارهای محترم میرساند جهت درج رایگان فرصت شغلی خود در این صفحه با ما در ارتباط باشید.

اولویت استخدام با مددجوهای موسسه نیک اندیش و فرم های تقاضای همکاری ثبت شده در این صفحه میباشد


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
تعداد فرزندان را بنویسید. تعداد فرزندان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
محل سکونت را بنویسید. محل سکونت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

آخرین مقطع تحصیلی را بنویسید. آخرین مقطع تحصیلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
رشته تحصیلی را بنویسید. رشته تحصیلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

سوابق شغلی را بنویسید. سوابق شغلی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در هر سطر یک سابقه درج گردد

رزومه تحصیلی و کاری را انتخاب کنید.
فرصت شغلی را انتخاب کنید.

کارمند انبار آقا در قسمت جابجایی کالا ، جمع آوری سفارشات و خدمات نیازمند.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...